Grašo

???? Grašu ???? smo našli tužnog i samog usred vinograda kako moli hranu od klijeti do klijeti. Snašao se samo zato jer nema straha od ljudi, prići će svakome tko mu da malo pažnje i ljubavi. Takav je ostao i kod nas, pravi je mazuljak i avanturist koji bi uz kuću/stan volio imati pristup sigurnom dvorištu i puno fine klope da više nikad ne mora gladan moliti za hranu. ????

  • Ime: Graš(k)o
  • Spol: M (kastriran)
  • Dob: 7 mj.
  • Status: TRAŽI DOM

Spread the love
Scroll to Top