Posjeta konaku

Ovaj tjedan bio je pun dječjeg smijeha – posjetili su nas polaznici COOR Podravsko sunce, učenici OŠ Đelekovec i PŠ Imbriovec, a životinje razveselili donacijama hrane i maženjem.

Spread the love
Scroll to Top